İdari Personel

Bölüm Sekreteri   : Gülfiye ÖZGÜR

Adres                   : Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kampüsü

                               Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü A-225

                               34220 Esenler / İstanbul 

Tel                        : +90 (212) 383 4810

e-mail                  :  gozgur@yildiz.edu.tr