İdari Personel

Bölüm Sekreteri:     Gülfiye ÖZGÜR

Adres                   :       Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kampüsü

                                    Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü A-216

                                    34220 Esenler / İstanbul 

Tel                        :      +90 (212) 383 4810

e-mail                  :         gozgur@yildiz.edu.tr