Çalışma Alanları

Anabilim dalımızda görev yapmakta olan öğretim üyelerimizin ve araştırma görevlilerimizin çalışma alanlarından bazıları şunlardır:

  • Matematik Eğitimi
  • Metaforlar
  • Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi
  • Matematiksel Modelleme
  • Diferansiyel Denklemler
  • Uzamsal Yetenek
  • Matematik tarihi
  • Bundle teori
  • Problem çözme