Genel Bilgi

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, İlköğretim Bölümü’nde yer alan ve 2011 yılında kurulan bir lisans programıdır. Bu programın amacı, matematiği ve matematik öğretmeyi seven, bilgiye nasıl ulaşacağını bilen, akıl yürütme ve problem çözme becerilerine sahip bireyler yetiştirmektir. Bölümümüz, matematik eğitimi ve öğretmen yetiştirme alanlarında yapılan gelişmeler doğrultusunda ilerlemekte olup, 2012 yılında alınmaya başlanan öğrencilerine çağımızın gerektirdiği öğrenme ortamlarını sunmaktadır.  Mezunlarımız, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarının 2. kademelerinde ve dershanelerde matematik öğretmeni olarak çalışabilmektedirler.

Anabilim dalımız ile ilgili daha ayrıntılı bilgi alabilmek için Davutpaşa Kampüsünde yer alan Anabilim Dalımızı ziyaret edebilir, görevli öğretim üyesi ve öğretim görevlileri ile görüşebilirsiniz.