Öğretim Planı

 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi A.B.D. Öğretim Planı

1. Yarıyıl

 

 

Kodu

Adı

Tipi

T

U

L

K

E

Önkoşulu

 

 

ATA1011

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Diğer

2

0

0

2

2

-

 

BTO1811

Bilgisayar 1

Meslek Dersi

2

2

0

3

4

-

 

EGT1011

Eğitim Bilimine Giriş

Meslek Dersi

3

0

0

3

4

-

 

IMO1011

Genel Matematik

Meslek Dersi

4

2

0

5

8

-

 

MDB1051

İngilizce I

Diğer

3

0

0

3

3

-

 

TDB1011

Türkçe I

Diğer

2

0

0

2

2

-

 

 

Yarıyıl Toplam Kredisi

18

 

2. Yarıyıl

 

 

Kodu

Adı

Tipi

T

U

L

K

E

Önkoşulu

 

 

ATA1012

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Diğer

2

0

0

2

2

-

 

BTO1812

Bilgisayar 2

Meslek Dersi

2

2

0

3

4

-

 

EGT1012

Eğitim Psikolojisi

Meslek Dersi

3

0

0

3

5

-

 

IMO1012

Soyut Matematik

Meslek Dersi

3

0

0

3

5

-

 

IMO1022

Geometri

Meslek Dersi

3

0

0

3

5

-

 

MDB1052

İngilizce II

Diğer

3

0

0

3

3

-

 

TDB1012

Türkçe II

Diğer

2

0

0

2

2

-

 

 

Yarıyıl Toplam Kredisi

19

 

3. Yarıyıl

 

 

Kodu

Adı

Tipi

T

U

L

K

E

Önkoşulu

 

 

EGT2011

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Meslek Dersi

3

0

0

3

5

-

 

IMO2011

Analiz I

Meslek Dersi

4

2

0

5

8

-

 

IMO2021

Lineer Cebir I

Meslek Dersi

3

0

0

3

5

-

 

IMO2031

Fizik I

Meslek Dersi

4

0

0

4

6

-

 

IMO2041

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Meslek Dersi

2

0

0

2

3

-

 

-

Mesleki Seçimlik 1

-

-

-

-

2

-

-

 

 

Yarıyıl Toplam Kredisi

19

 

4. Yarıyıl

 

 

Kodu

Adı

Tipi

T

U

L

K

E

Önkoşulu

 

 

EGT2022

Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı

Meslek Dersi

2

2

0

3

5

-

 

IMO2012

Analiz 2

Meslek Dersi

4

2

0

5

8

-

 

IMO2022

Lineer Cebir 2

Meslek Dersi

3

0

0

3

5

-

 

IMO2032

Fizik 2

Meslek Dersi

4

0

0

4

6

-

 

-

Mesleki Seçimlik 2

-

-

-

-

3

-

-

 

 

Yarıyıl Toplam Kredisi

18

 

5. Yarıyıl

 

 

Kodu

Adı

Tipi

T

U

L

K

E

Önkoşulu

 

 

EGT3031

Özel Öğretim Yöntemleri I

Meslek Dersi

2

2

0

3

5

-

 

IMO3011

Analiz 3

Meslek Dersi

3

0

0

3

5

-

 

IMO3021

Analitik Geometri I

Meslek Dersi

3

0

0

3

5

-

 

IMO3031

İstatistik Ve Olasılık I

Meslek Dersi

2

2

0

3

5

-

 

IMO3041

Cebire Giriş

Meslek Dersi

3

0

0

3

5

-

 

IMO3051

Bilim Tarihi

Meslek Dersi

2

0

0

2

3

-

 

-

Mesleki Seçimlik 3

-

-

-

-

2

-

-

 

 

Yarıyıl Toplam Kredisi

19

 

6. Yarıyıl

 

 

Kodu

Adı

Tipi

T

U

L

K

E

Önkoşulu

 

 

EGT2012

Ölçme ve Değerlendirme

Meslek Dersi

3

0

0

3

5

-

 

IMO3012

Diferansiyel Denklemler

Meslek Dersi

4

0

0

4

6

-

 

IMO3022

Analitik Geometri 2

Meslek Dersi

3

0

0

3

4

-

 

IMO3032

İstatistik Ve Olasılık 2

Meslek Dersi

2

2

0

3

4

-

 

IMO3042

Özel Öğretim Yöntemleri 2

Meslek Dersi

2

2

0

3

5

-

 

IMO3052

Türk Eğitim Tarihi

Meslek Dersi

2

0

0

2

3

-

 

IMO3062

Topluma Hizmet Uygulamaları

Meslek Dersi

1

2

0

2

3

-

 

 

Yarıyıl Toplam Kredisi

20

 

7. Yarıyıl

 

 

Kodu

Adı

Tipi

T

U

L

K

E

Önkoşulu

 

 

EGT2173

Özel Eğitim

Meslek Dersi

2

0

0

2

4

-

 

EGT3011

Sınıf Yönetimi

Meslek Dersi

2

0

0

2

3

-

 

EGT4011

Okul Deneyimi I

Meslek Dersi

1

4

0

3

6

-

 

EGT4021

Rehberlik

Meslek Dersi

3

0

0

3

4

-

 

IMO4011

Elementer Sayı Kuramı

Meslek Dersi

3

0

0

3

5

-

 

IMO4021

Matematik Tarihi

Meslek Dersi

2

0

0

2

4

-

 

-

Mesleki Seçimlik 4

-

-

-

-

3

-

-

 

 

Yarıyıl Toplam Kredisi

18

 

8. Yarıyıl

 

 

Kodu

Adı

Tipi

T

U

L

K

E

Önkoşulu

 

 

EGT3012

Türk Eğitim Sistemi Ve Okul Yönetimi

Meslek Dersi

2

0

0

2

3

-

 

EGT4012

Öğretmenlik Uygulaması

Meslek Dersi

2

6

0

5

8

-

 

IMO4012

Matematik Felsefesi

Meslek Dersi

2

0

0

2

4

-

 

-

Mesleki Seçimlik 5

-

-

-

-

3

-

-

 

-

Mesleki Seçimlik 6

-

-

-

-

3

-

-

 

 

Yarıyıl Toplam Kredisi

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü 2012 Eğitim - Öğretim Planı Seçimlik Ders Havuzu

İlköğretim Matematik Öğretmenliği - Seçimlik Dersler

 

Yarıyıl

Kodu

Adı

Tipi

T

U

L

K

E

Önkoşulu

 

 

3

IMO2051

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi

Mesleki Seçimlik 1

2

0

0

2

3

-

 

3

IMO2061

Cebir Öğretimi

Mesleki Seçimlik 1

2

0

0

2

3

-

 

3

IMO2071

Bulanık Mantık

Mesleki Seçimlik 1

2

0

0

2

3

-

 

4

IMO2042

Okul Matematik Müfredatı

Mesleki Seçimlik 2

3

0

0

3

5

-

 

4

IMO2052

Ortaokulda Matematik Öğretimi

Mesleki Seçimlik 2

3

0

0

3

5

-

 

4

IMO2062

Öğrenme İçin Motivasyon Prensipleri

Mesleki Seçimlik 2

3

0

0

3

5

-

 

4

IMO2072

Türkiye Coğrafyası Ve Politiği

Mesleki Seçimlik 2

3

0

0

3

5

-

 

4

IMO2082

Matematik Ve Hayat

Mesleki Seçimlik 2

3

0

0

3

5

-

 

4

IMO2092

Sayılar Ve Şifreleme

Mesleki Seçimlik 2

3

0

0

3

5

-

 

5

IMO3072

Matematik Öğretim Programı

Mesleki Seçimlik 3

2

0

0

2

3

-

 

5

IMO3082

Görsel Matematik

Mesleki Seçimlik 3

2

0

0

2

3

-

 

5

IMO3092

Matematik Öğrenimi Ve Öğretimi

Mesleki Seçimlik 3

2

0

0

2

3

-

 

7

IMO4031

Özel Diferansiyel Denklemler

Mesleki Seçimlik 4

3

0

0

3

5

-

 

7

IMO4041

Matematiksel Programlama

Mesleki Seçimlik 4

3

0

0

3

5

-

 

7

IMO4051

Geometri Öğretimi

Mesleki Seçimlik 4

3

0

0

3

5

-

 

8

IMO4022

Matematiksel Oyunlar

Mesleki Seçimlik 5

3

0

0

3

5

-

 

8

IMO4032

Sayısal Analiz Yöntemleri

Mesleki Seçimlik 5

3

0

0

3

5

-

 

8

IMO4042

Matematiksel Modeller

Mesleki Seçimlik 5

3

0

0

3

5

-

 

8

IMO4052

Fen Teknoloji Ve Toplum

Mesleki Seçimlik 5

3

0

0

3

5

-

 

8

IMO4062

Matematik Öğretmenin Uyg.

Mesleki Seçimlik 5

3

0

0

3

5

-

 

8

IMO4072

Çevre Eğitimi

Mesleki Seçimlik 6

3

0

0

3

5

-

 

8

IMO4082

Öğrenci Öğreniminin Analizi

Mesleki Seçimlik 6

3

0

0

3

5

-

 

8

IMO4092

Matematik Sınıf Ölç. Ve Değ.

Mesleki Seçimlik 6

3

0

0

3

5

-

 

8

IMO4102

Matematik Eğitiminde Alan Çalışması

Mesleki Seçimlik 6

3

0

0

3

5

-