Çalışma Alanları

Anabilim Dalımızdaki öğretim üyeleri;

 

  • Özel Eğitim,

  • Bilimin Doğası ve Tarihi,

  • Kavram Yanılgıları,

  • Yazarak Öğrenme,

  • Tartışmaya Dayalı Fen Öğretimi,

  • STEM Eğitimi

  • Kimya Eğitimi,

  • Biyoloji Eğitimi

 

konularında çalışmalar yapmaktadırlar.