Akademik Takvim
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÖN LİSANS VE   LİSANS ÖĞRETİMİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
(15 HAFTA)
27-31 Ağustos 2014 ÖN KAYIT (2014-ÖSYM sonucuna göre  Üniversitemiz Önlisans ve lisans programlarını  kazananlar USİS Otomasyon Sistemi üzerinden ön kayıt yapacaklardır)
27 Ağustos-05 Eylül 2014 Üniversitemizi YENİ KAZANAN  Öğrenciler için  Katkı Payı Ödeme
01-05 Eylül 2014 İlk Kayıtlar  ( Üniversitemizi YENİ KAZANANLAR için)
10-12 Eylül 2014                             (12 Eylül 2014 saat:17:00'ye kadar)  KAYITLI  tüm Öğrenciler için  Katkı Payı Ödeme
 11-14  Eylül 2014  Güz Yarıyılı Ders kayıtları
12 Eylül 2014  2013-2014 Bahar yarıyılı mezuniyeti için staj defterlerinin Bölüm Başkanlığına / Program yürütücülüğüne  tesliminin son günü
15 Eylül 2014 Güz Yarıyılı Derslerinin Başlangıcı
15 Eylül 2014 (Saat:12:00'ye kadar) Bölüm Başkanlıklarınca yeterli sayıda öğrenci yazılmadığından dolayı kapatılan derslerin tespit edilmesi ve web sayfasında ilan edilmesi
16-17 Eylül 2014 Kapatılan Derslere yazılan öğrencilere, kapatılan dersin yerine yeni ders seçimi hakkı verilmesi (Kapatılan ders / derslerin yerine yeni ders seçmek isteyen öğrenciler "DİLEKÇE İLE" ilgili Bölüm Başkanlıklarına başvuracaklardır.)
26 Eylül 2014 Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönt. 20-c maddesi uyarınca  Mazereti uygun görülen  öğrencilerin, kayıt yenilemeleri için son gün.
27 Aralık 2014 Güz yarıyılı derslerinin son günü
29 Aralık - 03 Ocak 2015 Güz yarıyılı sınavları
05-10 Ocak 2015 Güz yarıyılı sınavları
29 Aralık 2014 -13 Ocak 2015 Güz Yarıyılı Final  Sınavları Not Girişleri 
14 - 15 Ocak 2015  BİDB'ce Otomasyon Sisteminde Dönem Geçişi yapılması 
19-24 Ocak 2015 Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavları
19 - 26 Ocak 2015 Güz yarıyılı Bütünleme Sınavları Not Girişleri
27 Ocak 2015 Güz yarıyılı Bütünleme Sınavları Not Ortalamalarının Hesaplanması
28 Ocak 2015 Mezuniyet Sınavı için Başvuru
29 - 31 Ocak 2015 Mezuniyet Sınavları
29 Ocak - 02 Şubat 2015 Mezuniyet Sınavları Not Girişleri
02-11 Şubat 2015  Bahar yarıyılı katkı payı ödeme  
09 -12 Şubat 2015 Bahar yarıyılı   Ders Kayıtları 
13 Şubat 2015 2014-2015 Güz yarıyılı mezuniyeti için staj defterlerinin Bölüm Başkanlığına / Program yürütücülüğüne tesliminin son günü
13 Şubat 2015  Bölüm Başkanlıklarınca kapatılan derslerin tespit edilmesi ve web sayfasında ilan edilmesi
16 Şubat 2015 Bahar Yarıyılı Derslerinin Başlangıcı
16-17 Şubat 2015 Ders Ekle/Sil 
 27 Şubat 2015 Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönt. 20-c maddesi uyarınca  Mazereti uygun görülen  öğrencilerin, kayıt yenilemeleri için son gün.
30 Mayıs 2015 Bahar yarıyılı derslerinin son günü
 01 - 06  Haziran 2015 Bahar yarıyılı sınavları
08 - 13 Haziran 2015 Bahar yarıyılı sınavları
01-16 Haziran 2015  Bahar  Yarıyılı  Final Sınavları Not Girişleri
17-18 Haziran 2015  BİDB'ce Otomasyon Sisteminde Dönem Geçişi yapılması 
22-27 Haziran 2015 Bahar  Yarıyılı Bütünleme Sınavları
22-29 Haziran 2015 Bahar yarıyılı Bütünleme Sınavları Not Girişleri
30 Haziran 2015 Bahar yarıyılı Bütünleme Sınavları Not Ortalamalarının Hesaplanması