Öğretim Planı

 

I. DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

D

U

K

AKTS

 

Eğitim Araştırmalarında Nicel ve Nitel Yaklaşımlar

3

0

3

 

 

Bilimsel Araştırmalarda İstatistik

3

0

3

 

 

Fen Deneyleri Tasarlama ve Geliştirme

3

0

3

 

 

Seçmeli I

3

0

3

 

 

Seçmeli II

3

0

3

 

II. DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

D

U

K

AKTS

 

Öğrenme ve Öğretme Kuram ve Yaklaşımları

3

0

3

 

 

Fen Eğitiminde Proje Geliştirme

3

0

3

 

 

Fen Eğitiminde Güncel Yönelimler

3

0

3

 

 

Seçmeli III

3

0

3

 

 

Seçmeli IV

3

0

3

 

III. DÖNEM

 

Fen Bilgisi Eğitimi Semineri

-

2

-

 

 

Bitirme Projesi

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÇMELİ DERSLER

 

 

 

 

 

Araştırma raporu planlama, yazma ve yayınlama

3

0

3

 

 

Araştırma ve Öğretim Sürecince Değerlendirme

3

0

3

 

 

Kavramsal Değişim Modelleri

3

0

3

 

 

Fen Eğitiminde Kaynak Analizi

3

0

3

 

 

Biyoloji Konularında Etkinlik Tasarlama

3

0

3

 

 

Fen Eğitiminde Çevre

3

0

3

 

 

Fen Bilimleri Eğitiminde Kavram Yanılgıları

3

0

3

 

 

Fen Eğitiminde Kaynaştırma

3

0

3

 

 

Teknoloji Destekli Öğrenme Ortamları

3

0

3

 

 

Fen Eğitiminde Biyoloji

3

0

3

 

 

Fen Eğitiminde Kimya

3

0

3

 

 

Fen Eğitiminde Fizik

3

0

3