Öğretim Planı
1.Yıl - Güz Yarıyılı
Kodu Ders Adı Ders Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 1 3 3 7.5
SEC0002 Seçmeli 2 3 3 7.5
SEC0003 Seçmeli 3 3 3 7.5
SEC0004 Seçmeli 4 3 3 7.5
30Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
Kodu Ders Adı Ders Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 5 3 3 7.5
SEC0006 Seçmeli 6 3 3 7.5
SEC0007 Seçmeli 7 3 3 7.5
FBO6188 Seminer 0 0 7.5
30Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
Kodu Ders Adı Ders Yerel Kredi AKTS
FBO6189 Yüksek Lisans Tezi 0 0 30
30Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
Kodu Ders Adı Ders Yerel Kredi AKTS
FBO6189 Yüksek Lisans Tezi 0 0 30
30Toplam:
120Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
Kodu Ders Adı Ders Yerel Kredi AKTS
FBO6201 Eğitim araştırmalarında nicel ve nitel yaklaşımlar 3 3 7.5
FBO6202 Araştırma ve Öğretim Sürecinde Değerlendirme 3 3 7.5
FBO6203 Araştırma Raporu Planlama, Yazma ve Yayınlama 3 3 7.5
FBO6204 Fen Eğitiminde Proje Geliştirme 3 3 7.5
FBO6205 Fen Öğretiminde Güncel Yönelimler 3 3 7.5
FBO6206 Fen Eğitiminde Kaynak Analizi 3 3 7.5
FBO6207 Biyoloji Konularında Etkinlik Tasarlama 3 3 7.5
FBO6208 Fen Deneyleri Tasarlama ve Geliştirme 3 3 7.5
FBO6209 Fen Eğitiminde Çevre 3 3 7.5
FBO6210 Kavramsal Değişim Modelleri 3 3 7.5
FBO6211 Bilimsel Araştırmalarda İstatistik 3 3 7.5
FBO6212 Fen Bilimleri Eğitiminde Kavram Yanılgıları 3 3 7.5
FBO6213 Fen Eğitiminde Kaynaştırma 3 3 7.5
FBO6214 Öğrenme ve Öğretme Kuram ve Yaklaşımları 3 3 7.5
FBO6215 Teknoloji Destekli Öğrenme Ortamları 3 3 7.5
FBO6216 Fen Eğitiminde Biyoloji 3 3 7.5
FBO6217 Fen Eğitiminde Kimya 3 3 7.5
FBO6218 Fen Eğitiminde Fizik 3 3 7.5