Tarihçe

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim bölümü bünyesinde 2011 yılında kurulmuş ve 2012-2013 akademik yılında aktif olarak eğitim-öğretime başlamıştır. Anabilim Dalı bünyesinde 93 lisans ve 15 lisansüstü olmak üzere toplam 108 öğrenci eğitimine devam etmektedir.