Hakkında

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim bölümü bünyesinde 2011 yılında kurulmuş ve 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 47 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır.

Ülkelerin fen ve teknoloji alanında daha ileriye gidebilmeleri için güçlü bir eğitim alt yapısına sahip olmaları gerekmektedir. Çünkü bilimsel alandaki araştırmaların ilk basamağı ilköğretimde başlamaktadır. Bu nedenle ilköğretimden itibaren öğrencilerin araştıran, sorgulayan, düşünen ve üretken bir nesil olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Böyle bir neslin yetiştirilmesinde ise fen eğitiminin rolü çok büyüktür. Bu kapsamda Anabilim Dalımız alanında eğitim verebilecek bilgi, beceri ve tecrübeye sahip, araştırmalara duyarlı, olumlu tutum geliştiren, bilimsel okur-yazarlığı üst düzeyde olan, teknolojiyi verimli şekilde kullanabilen, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan öğretmenler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

 

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı'nda lisans eğitimini tamamlayan öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ortaokullarda, özel okullarda ve Bilim-Sanat merkezlerinde görev alabilmektedirler. Bunun yanı sıra yüksek lisans ve doktora eğitimine devam eden mezunlar üniversitelerde öğretim üyesi olarak da görev alabilirler.

Anabilim Dalımızda lisans programının yanı sıra Türkçe ve İngilizce Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans , Doktora programlarında da eğitim verilmektedir.  

Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı bünyesinde 3 profesör, 3 doçent, 2 yardımcı doçent ve 3 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 11 öğretim elemanı görev yapmaktadır.